Cmentarze

Cmentarze

Nieraz wspominamy naszych najbliższych i kierujemy kroki na cmentarz aby podziękować Bogu za służbę tych którzy odeszli od nas. W Parafii dokonaliśmy inwentaryzacji cmentarza w Goleszowie. Możesz na specjalnej stronie internetowej poszukać i zobaczyć grób kogoś bliskiego.

 

Prosimy o kontakt z parafią w celu uaktualnienia opłaty cmentarnej.

 

Mapa cmentarza:

http://www.polskie-cmentarze.com/goleszowparafialny/

 

Regulamin Cmentarza

Ustanowiony uchwałą Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Goleszowie

• Cmentarz jest miejscem spoczynku naszych zmarłych, a więc miejscem

zasługującym na szczególny szacunek i cześć. Osoby przebywające na

cmentarzu winny poprzez odpowiednie zachowanie uszanować powagę

i świętość tego miejsca.

• Na cmentarzu można przebywać codziennie od świtu do zmierzchu.

Dzieci mogą przebywać na terenie cmentarza jedynie w obecności osób

dorosłych.

• Osoby posiadające groby swoich bliskich na cmentarzu winny stale

dbać o właściwy wygląd grobów, a także porządek na grobach i wokół

nich.

• Należy dbać o czystość i porządek na cmentarzu, zaś śmieci należy składać

w wyznaczone miejsca do odpowiednich pojemników.

• Zabrania się niszczenia drzew, krzewów, wyposażenia grobów, urządzeń

cmentarnych itp.

• Zabrania się wprowadzania na cmentarz zwierząt domowych, a także

wjazdu na cmentarz wszelkimi pojazdami.

• Opłaty za miejsca cmentarne pobierane są wyłącznie przez kancelarię

parafialną. Opłaty cmentarne pobierane są na okres 20 lat. Po upływie

tego terminu opłata powinna być przez rodzinę Zmarłego odnawiana co

10 lat. W wypadku nie wznowienia opłaty grób przechodzi do dyspozycji

Parafii Ewangelickiej w Goleszowie wraz z materiałami nagrobnymi

(pomnikiem, obramowaniem itp.).

• Wszelkie prace związane z wykonaniem obramowań grobów, ustawieniem

nagrobków, ogrodzeń oraz sadzeniem drzewek i krzewów należy

przed ich rozpoczęciem zgłosić w kancelarii parafialnej (Goleszów

ul.Spółdzielcza 9, tel. 33 8528104 w 12) oraz dokonać wpłaty w wysokości

5% planowanych robót. Bez wyżej wymienionej wpłaty nie można

rozpocząć żadnych prac kamieniarskich na cmentarzu. Kopię dowodu

wpłaty należy przekazać wykonawcy robót (dowód wpłaty jest pisemnym

zezwoleniem na wykonywane prace).

• Wykonawca robót obowiązany jest posiadać zezwolenie (tzn. kopię dowodu

wpłaty okazaną przez zleceniodawcę robót) określające rodzaj i zakres

robót z oznaczeniem numeru parceli i miejsca grobowego. Klucz do bramy

na cmentarzu znajduje się na Parafii oraz u zarządcy cmentarza

• Wykonawca robót zobowiązany jest usunąć z terenu cmentarza we własnym

zakresie i na własny koszt wszelkie materiały porozbiórkowe oraz

gruz i odpadki pozostałe po wykonanych przez siebie robotach w ciągu

3 dni od ich zakończenia. Firma, która nie wywiąże się z w/w obowiązków

nie będzie miała wstępu na nasz cmentarz.

• Samowolne odstępowanie miejsc cmentarnych lub grobowców osobom

trzecim jest zabronione. Prawa do grobów, z których ktoś zrezygnował

lub których nie opłaciła rodzina zmarłego przechodzą na rzecz Parafii

Ewangelickiej w Goleszowie.

• Członkowie Parafii Ewangelickiej w Goleszowie mają prawo rezerwacji

konkretnego miejsca na cmentarzu. Rezerwacja po dokonaniu należnej

opłaty obowiązuje przez 10 lat.

• Parafia Ewangelicko–Augsburska w Goleszowie zastrzega sobie prawo

do regulowania spraw nieobjętych niniejszym regulaminem szczegółowymi

przepisami.


Rada Parafialna
Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Goleszowie