Drużyna Goleszów w „Sztafecie Rowerowej 500”

W dniach 2 – 3 czerwca 2017 r. Drużyna Goleszów wystartowała w „Sztafecie Rowerowej 500” – wyścigu wokół Jeziora Czerniańskiego zorganizowanego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Wiśle – Czarnem z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji. Wprawdzie uczestnikami goleszowskiej drużyny byli w większości członkowie Ewangelickiej Parafii w Goleszowie, jednakże w sztafecie mogła wziąć udział każda osoba, która swoim udziałem chciała uczcić jubileusz Reformacji, niezależnie od wyznawanego światopoglądu.

Zawody zgromadziły liczną rzeszę miłośników „dwóch kółek” – zarówno czynnych uczestników, jak również kibiców zagrzewających ich do walki. W piątek o godz. 13.00 na starcie stanęło 13 drużyn w kategorii OPEN (drużyna mogła liczyć dowolną ilość wcześniej zgłoszonych do rywalizacji zawodników), natomiast o godzinie 17.00 rozpoczął się wyścig drużyn w kategorii SPORT (drużyna mogła liczyć maksymalnie 5 zawodników + 1 zawodnik rezerwowy). Wyścig poprowadzony został na 5-cio kilometrowej pętli wokół Jeziora Czerniańskiego, zaś uczestnicy każdej współzawodniczącej drużyny do pokonania mieli 100 okrążeń dookoła zapory (łącznie 500 km).

Kapitanem Drużyny Goleszów był ks. Łukasz Stachelek, który również czynnie uczestniczył w rywalizacji na trasie. Pozostałymi reprezentantami Drużyny Goleszów startującej w kategorii OPEN byli: Tomasz Czudek, Marek Czudek, Leszek Szlauer, Urszula Szlauer, Jan Cieślar, Irena Cieślar, Adam Mazur, Tomasz Wronka, Stanisław Procner, Marcelina Wapienik, Jan Pollok, Wojciech Janota.

Sztafetę Drużyny Goleszów otworzył Stanisław Procner. Kolejni uczestnicy goleszowskiej drużyny dzielnie pokonywali okrążenia wokół Czerniańskiego Jeziora, rywalizując w sportowym duchu z pozostałymi uczestnikami sztafety. Trzeba przyznać, że każdy z goleszowskich zawodników poddał się atmosferze sportowej rywalizacji i pokonywał trasę nie patrząc na upał dnia, chłód nocy, ukąszenia komarów i skurcze czasem chwytające łydki. Obyło się bez defektów technicznych oraz incydentów na trasie, choć nocna jazda budziła dreszczyk emocji.

Cel współzawodnictwa był jeden – tak jak kolejne pokolenia wierzących przekazywały sobie naukę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie z łaski przez wiarę – tak też uczestnicy rywalizacji przekazywali sobie symboliczną „pałeczkę” sztafety, pokonując nieprzerwanie (dzień, noc, dzień) kolejne kilometry wyścigu, przezwyciężając własne słabości.

To co na samym początku rywalizacji wydawało się niewyobrażalne stało się faktem, gdyż w sobotę na kilka minut przed godz. 11 linię mety przeciął Adam Mazur, zamykając setne okrążenie. Tak więc Drużyna Goleszów pokonała 500 kilometrową trasę zawodów w czasie 21 godz. 49 min. 38 sek., kończąc rywalizację drużyn w kategorii OPEN na 7 miejscu. Uczestnicy goleszowskiej drużyny, niezależnie zatem od wieku (najmłodszy uczestnik liczył 15 lat, najstarszy 60 lat) i kondycji pokonali cały wyścig ze średnią prędkością prawie 24 km/h.

Ukończenie sztafety przez goleszowską drużynę było wspólnym sukcesem wszystkich jej zawodników, niezależnie od liczby przejechanych kilometrów. Zgodnie bowiem z mottem Sztafety Rowerowej 500 – „wygrywanie zależy od serca, nie od nóg”. Tak więc każdy z uczestników sztafety jest tak naprawdę jej zwycięzcą!

Warto przy okazji zaznaczyć, że wszystkie drużyny uczestniczące w wyścigu ukończyły Sztafetę. Uhonorowaniem wysiłku było wręczenie każdemu z uczestników okolicznościowego medalu za udział w „Sztafecie Rowerowej 500”.

Do zobaczenia na trasie

 

Drużyna Goleszów

Drużyna Goleszów w „Sztafecie Rowerowej 500”