Rekolekcje pasyjne dla uczniów

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum spotykali się w Parafii w swoich grupach wiekowych przez trzy dni po 4 niedzieli pasyjnej (26-28.03) podczas corocznych rekolekcji.

Pierwsza część spotkania odbywała się w kościele, gdzie zajęcia rozpoczynały się modlitwą i śpiewem. Przez pierwsze dwa dni w formie wywiadu telewizyjnego mogli spotkać się z reformatorami: Marcinem Lutrem, Ulrykiem Zwinglim i Janem Kalwinem. Bohaterowie w wywiadzie opowiadali o tym jak patrzą na dzieło reformacji oraz wskazywali na to co według nich dzisiaj powinno być dla nas ważne.

Po przerwie podczas, której Parafia przygotowała im poczęstunek, udawali się do odpowiednich sal. Tam poznawali historie biblijne oraz sytuacje z życia ks. dra Marcina Lutra korespondujące do owej historii.

Obejrzyj ZDJĘCIA

Rekolekcje pasyjne dla uczniów