Zgromadzenie Parafialne

12 lutego bezpośrednio po nabożeństwie połączonym z Sakramentem Ołtarza odbyło się Zgromadzenie Parafialne.

Zabranych przywitał proboszcz Parafii bp Adrian Korczago oraz rozpoczął spotkanie modlitwą.

Członkowie Zgromadzenia obejrzeli prezentację oraz wysłuchali sprawozdania z działalności Parafii przedstawione przez ks. Marcina Liberackiego.

Członkowie Zgromadzenia wysłuchali sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz protokołu Komisji Rewizyjnej, która postawiła wniosek o udzielenie Radzie Parafialnej absolutorium. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie członkowie Zgromadzenia zapoznali się z preliminarzem budżetowym przygotowanym przez Radę Parafialną na rok 2017 oraz przyjęli go w głosowaniu.

Ostatnim punktem były wolne wnioski, w ramach których proboszcz odpowiadał na pytania zebranych parafian. Następnie zakończył Zgromadzenie modlitwą i błogosławieństwem.

Rozczarowująca była jedynie frekwencja podczas Zgromadzenia.

 

Zgodnie z Prawem naszego Kościoła, Zgromadzenie Parafialne jest najwyższą władzą parafialną. W jego skład wchodzą członkowie Parafii posiadający czynne prawo wyborcze i wpisani na listę wyborców, prowadzoną przez Radę Parafialna. Czyli wszyscy, którzy są pełnoletni, byli konfirmowani oraz opłacają regularnie składkę parafialną.

Zgromadzenie Parafialne