Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Od wielu lat w naszych Parafiach przeżywamy święto ekumenii: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku w dniach od 18 do 25 stycznia w wielu kościołach na świecie spotykają się chrześcijanie by wspólnie modlić się o jedność. Każdego roku chrześcijanie z kolejnego kraju przygotowują program na podstawie, którego odbywają się nabożeństwa. W tym roku przygotowali go chrześcijanie z Niemiec.

W Goleszowie również miało miejsce ekumeniczne nabożeństwo. W tym roku spotkaliśmy się w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła. Już tradycyjnie do wygłoszenia kazania został zaproszony ksiądz ewangelicki (ks. Łukasz Stachelek). Chór mieszany naszej Parafii zaśpiewał dwie pieśni. Na zakończenie nabożeństwa połączone chóru obydwu Parafii zaśpiewały dwie pieśni.

Tematem przewodnim całego Tygodnia były hasło oparte na fragmencie z 2 Kor 5, 14 „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” (tłumaczenie z przekładu ekumenicznego Pisma Świętego). Ważnym kontekstem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest jubileusz 500 lat Reformacji, który może być impulsem dyskusji nad przeszłością, ale również do spoglądania w przyszłość by w Chrystusie szukać pojednania.

Niezwykle ciekawym elementem nabożeństwa było wspólne wyznawanie grzechów. Naprzemiennie ewangelicy i katolicy wnosili przed ołtarz symbole cegieł i budowali z nich mur. Każdy kamień symbolizował jeden z grzechów jakie pojawiły się między Kościołami chrześcijańskimi na przestrzeni wieków. Tymi grzechami są: brak miłości, nienawiść i pogarda, fałszywe oskarżenie, dyskryminacja, prześladowanie, niszczenie wspólnoty, nietolerancja, wojny religijne, odrzucenie, nadużycie władzy, izolacja, pycha. Po ułożeniu kolejnych kamieni wolontariusz zmawiał modlitwę prosząc o przebaczenie za ten konkretny grzech, a cała wspólnota odpowiadała: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.

Po kazaniu ów mur został zburzony, a z cegieł zbudowano krzyż. Był to piękny symbol tego, że tym co nas łączy jest Jezus Chrystus. Nawet jeżeli wiele nas różni, to możemy spotykać się pamiętając Chrystus jest jeden dla nas wszystkich.

 

Więcej informacji o Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan można znaleźć na stronie Polskiej Rady Ekumenicznej. Są tam również dostępne materiały do prowadzenia nabożeństw ekumenicznych.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan