Kolacja dla mężczyzn

W naszej Parafii powstała nowa inicjatywa. Mężczyźni wyszli z propozycją zorganizowania spotkania specjalnie dla nich. I tak zaczęli realizować pomysł Kolacji dla mężczyzn.

Spotkanie rozpoczęło się wieczorem 11 stycznia w sali parafialnej. Zgromadzonych licznie panów przywitał bp Adrian Korczago, który nawiązując do hasła miesiąca stycznia „Na słowo twoje zarzucę sieci” (Łk 5,5) zachęcał do stawiania czoła wyzwaniom oraz by mężczyźni wzięli odpowiedzialność za to co jest ich zadaniem.

Zebrani mogli wysłuchać śpiewu chóru męskiego Cantus pod dyrekcją pani Anny Stanieczek, a ostatnią pieśń „Za rękę weź mnie Panie”, zaśpiewać wspólnie z chórem.’

Bez wątpienia ważnym punktem spotkania był sama kolacja, kiedy zebrani panowie uraczyć swoje podniebienia.

I tak gdy zostało nakarmione ciało przyszedł czas na to co duchowe. Zaproszony gość ks. Leszek Czyż przedstawił temat „Zniechęcenie – diabelski sposób podcinania skrzydeł”. Zebrani mężczyźni wysłuchali niezwykle ciekawego wykładu o przyczynach zniechęcenia i sposobach na walkę z zniechęceniem. A to działo się w oparciu o historię zapisaną w księdze Nehemiasza.

Bardzo cieszymy się z samego spotkania, jaki tego, że mogliśmy je przeżywać w tak szerokim gronie. W planach pojawiają się kolejne spotkania, zatem już zapraszamy tych, którzy nie mogli być na tym spotkaniu.

Obejrzyj ZDJĘCIA

Wysłuchaj NAGRANIA 

Kolacja dla mężczyzn